appril - De impact van Apps op werkprocessen

Net als in 2012 is John in 2013 weer betrokken bij appril, hét festival over Apps. Gedurende de gehele maand april ('appril') vonden er op allerlei plekken in Amsterdam lezingen, workshops, demo's en borrels plaats, over Apps, in totaal zo'n 60 events. Hoe maak je Apps, hoe verkoop je ze en wat is de invloed op organisaties. Met name dat laatste onderwerp heeft Johns warme belangstelling. Op 18 april organiseerde hij een middag onder de titel ‘De impact van Apps op Werkprocessen’ en als ondertitel ‘Waarom goedkope mobiele technologie een gigantische sprong in productiviteit oplevert.’

De basis van die stelling is dat goedkope mobiele technologie, in combinatie met ketenintegratie, het mogelijk maakt om in ketens en netwerken van organisaties processen anders in te richten. Één resultaat is dat de werkplek van medewerkers verhuist naar de plek waar de werkzaamheden plaatsvinden. Het tweede resultaat is dat de administratieve afhandeling van de werkzaamheden ook feitelijke gebeurt tijdens of direct na de werkzaamheden, door degene die de werkzaamheden uitvoert! Dit vermindert de noodzaak voor overleg en het gebruik van papier als drager van informatie binnen organisaties en zeker over de grenzen van organisaties heen. De effectiviteitsverbetering voor organisaties is gigantisch; de efficiencyslag die hiermee gemaakt kan worden eveneens. Voor achtergronden over de verschillen tussen efficiency en effectiviteit, zie groeien/veranderen/efficiency-versus-effectiviteit.html

Om dat te illustreren heeft John een aantal partijen bereid gevonden om hun ervaringen te delen. Twee daarvan zijn, in de context van Apps, wat ongebruikelijk.

De eerste is de ANWB, die zowel het proces van de Wegenwacht, de pechhulp, nagenoeg papierloos heeft gemaakt als ook de planning en allocatie van Wegenwachters significant heeft verbeterd. Het gevolg is dat enerzijds de administratieve processen significant zijn verbeterd (sneller, goedkoper) en anderzijds de klant sneller, directer en beter voorbereid kan worden geholpen.

De tweede partij is AWL Techniek, een producent van industriële (las)robots die over de hele wereld maatwerkproducten levert. Het gebruik van mobiele technologie stelt AWL in staat om de gegevens over de werking van de robots op afstand uit te lezen. Het gevolg is dat AWL storingen vroegtijdig kan signaleren en bovendien de juiste diagnose kan stellen, onafhankelijk van de fysieke plek waar de onderhoudstechnicus zich op dat moment bevindt. Hierdoor kan AWL in veel gevallen medewerkers van zijn klanten exacte aanwijzingen geven om storingen te verhelpen, zonder dat een onderhoudstechnicus ter plaatse hoeft te komen. Voor AWL betekent dit dat de onderhoudstechnici, die ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe robots, niet langer voor (bijvoorbeeld) een halve dag werk bij de klant twee dagen moeten reizen. De productiviteitswinst voor AWL is zeer groot.

De derde partij is Interactive Blueprints, leverancier van een geavanceerde App voor iPads, genaamd ED Controls. ED Controls biedt een workflowmanager voor (onder meer) bouw en onderhoud, waarbij de multimediale mogelijkheden van de iPad zwaar worden ingezet. ED Controls zorgt ervoor dat opdrachten in de bouw niet primair met tekst worden omschreven, maar vooral visueel inzichtelijk worden gemaakt, aan de hand van bouwtekeningen ('blue prints') en foto's. Dit vereenvoudigt en verbetert de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar vooral ook op de werkvloer, op een geweldige manier. Misverstanden en daarmee samenhangende fouten van bouw- en onderhoudsprocessen nemen hierdoor zeer sterk af en ook duur meerwerk en dure herstelwerkzaamheden worden hiermee beperkt.

In de inleidende presentatie gebruikt John een voorbeeld van een commerciële keten, namelijk het digitaal bestellen van een boek en zet dat af tegen sectoren waarin volwaardige ketenintegratie nog geen gemeengoed is, zoals de (ambulante) zorg en corporaties.

ABN Amro stelde een ruimte ter beschikking in het prachtige Hirsch gebouw, op het Leidseplein in Amsterdam.

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op dinsdag 28 juli 2015 08:01
Cybercrime