veranderen

There is nothing wrong with change, if it is in the right direction.
Sir Winston Churchill

De wereld om ons heen verandert continu. Niet alleen de natuur, maar ook onze maatschappij, onze instellingen en ons wereldbeeld. Soms snel, vaker langzaam, nauwelijks waar te nemen. Sommige veranderingen zijn voorspelbaar, bijvoorbeeld omdat ze cyclisch zijn, zoals de seizoenen in de natuur. Andere veranderingen zijn minder voorspelbaar. Van enige afstand gezien zou je kunnen denken dat alle menselijke aspecten wel voorspelbaar lijken, maar dat vaak helemaal niet zijn! De economie is een goed voorbeeld: recessie en groei lijken elkaar in cycli af te wisselen, maar telkens is de recessie weer anders dan de vorige en levert de groei ook weer andere winnaars en verliezers op. Dat recessie en groei elkaar telkens afwisselen lijkt wel duidelijk, maar wanneer we beter zouden kijken naar onderliggende oorzaken en gevolgen, zouden we misschien een heel ander patroon kunnen waarnemen (groei, groei, groei, recessie, groei, recessie, recessie, groei, etc.). Een ander groot verschil is dat waar de opeenvolging van winter, voorjaar, zomer en herfst vooraf te 'voorspellen' zijn, de veranderingen van menselijke instellingen vrijwel altijd alleen maar achteraf zijn te constateren!

eff-vs-eff-bluesky-515px

Neem nu de maat van verandering die in ons Westerse denken vrijwel altijd wordt gehanteerd. Die maat is vrijwel altijd een kwantitatieve maatstaf – geld, percentages, eenheden – terwijl wij persoonlijk ons zelf vaker ook uitdrukken in termen van gevoel, succes, vrijheid, blijheid, schoonheid, met andere woorden kwalitatieve maatstaven! Het is echter erg lastig om kwalitatieve maatstaven kwantitatief uit te drukken, en vaak proberen het niet eens meer!

In dit deel van de website gaan we in op dit soort zaken: efficiency en effectiviteit, klantfocus versus interne werking van een organisatie, beleid voor de burger in plaats van de gemeente, modellen en realiteit!

Effectiviteit Efficiency versus effectiviteit

Veranderen, met name vernieuwen, is vaak lastig, maar kan ook meevallen. Soms is het een kwestie van op een andere manier ergens naar kijken. Efficiency wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden, maar moeten we efficiency wel zo belangrijk vinden?

Lees meer...
 
Interactie met klanten Interactie met klanten

Klanten vormen de basis voor het handelen van nagenoeg alle organisaties, of zij nu deel uitmaken van de overheid, een financiële instelling zijn, een opleidingsinstituut, een ziekenhuis of een winkel. Klanten kunnen we daarom ook leerling of student noemen, of patiënt, of burger, of – generieker – consument. In principe zijn...

Lees meer...
 


veranderen