Robots in Berlijn

In het kader van TRIZ waren we in augustus 2010 in Berlijn. Een belangrijke reden om naar Berlijn te willen is het bedrijf SOMALES. Dit is het bedrijf van Olaf Weber, een elektronica- en mechanica-ingenieur die besloten heeft jonge kinderen voor de exacte vakken te willen interesseren. Arjanne kent Olaf van een OTSM/TRIZ-training bij Thinking Approach in Letland.

robot4

Olafs bedrijf houdt zich bezig met het aanleren van (onder meer) technische skills, maar vooral interesse voor technische vakken, bij scholieren op de basisschool. SOMALES doet dit door de kinderen robots te laten bouwen. Hiervoor gebruikt hij technisch LEGO.

Elke sessie worden de kinderen aangemoedigd om een LEGO-robot te bouwen, aan de hand van een voorbeeld van SOMALES. Zo'n voorbeeld mogen ze aan het begin van elke sessie zo'n tien tot vijftien minuten onderzoeken, analyseren en eventueel natekenen. Ze mogen het voorbeeld alleen niet uit elkaar halen!

Vervolgens hebben ze ruim een uur om het voorbeeld na te bouwen. In de loop van een jaar bouwen de kinderen steeds geavanceerdere robots, telkens weer in één periode van ongeveer anderhalf uur, waarin ze de werking van de robot moeten achterhalen, de functies moeten analyseren die daarvoor nodig zijn, de componenten vaststellen die daarvoor gebruikt moeten (kunnen) worden, maar ook met elkaar moeten samenwerken. De kinderen leren dus niet alleen technische competenties, maar ook sociale. Los daarvan is het vooral ook leuk! Leren is leuk! SoMaLeS is de afkorting van So Macht Lernen Spass! Het schooljaar werkt toe naar een competitie, verzorgd door SOMALES, tussen teams. De laatste lessen bestaan uit het in teamverband bouwen van een robot om aan de competitie mee te doen. SOMALES bepaalt de eisen van de eindejaarscompetitie en de teams van leerlingen maken hun robots op basis daarvan. Aan het eind vindt de feitelijke competitie plaats en is één team winnaar, maar iedereen leert ervan!

robot3

In Berlijn hebben we een paar dagen met Olaf gesproken over manieren waarop we kinderen kunnen stimuleren om te leren, welke leer- en spelvormen daarbij passen, hoe je die in de klas kunt toepassen, etc. Daarnaast hebben we ook uitgebreid gesproken over hoe we dit naar andere groepen mensen, ook in het bedrijfsleven, zouden kunnen brengen. Wat zijn de verschillen, welke (andere) barrières loop je daarbij tegen het lijf, hoe moet je omgaan met de leeftijdsverschillen tussen kinderen en groepen volwassenen, etc., etc. We hebben over allerlei TRIZ-technieken gesproken, met name Lulio's Circles en System Operator (of Nine Screen Schema).

Gedurende de week bouwde Olaf voor ons zelfs een fysiek prototype voor een Nine Screen Schema. Al met al een zeer vruchtbare werkweek in Berlijn.

robot2

In Berlijn bij Olaf Weber hebben we wezenlijke verandering, in feite een innovatie, meegemaakt voor wat betreft de manier waarop kinderen kunnen worden onderwezen. In plaats van continu te 'zenden' betrekt SOMALES hen in een interactie, waarbij de kinderen, beetje bij beetje, gedurende weken en maanden, praktische ervaring opdoen met probleemanalyse, ontwerp, bouw en test van behoorlijk complexe technologische dingen. SOMALES merkt dat niet slechts een paar kinderen dit leuk vinden, maar in principe allemaal, zelfs wanneer ze over het algemeen erg jong worden geacht voor het maken van dit soort robots.
[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zaterdag 28 december 2013 16:46
RobotsInBerlijn