Serious Gaming

John is sinds begin 2010 bestuurslid van NGI Noord-Holland. In november 2010 organiseerde hij voor de leden een evenement over 'Serious Gaming'. Gastheer hiervoor was Games Factory Online (GFO), uitgever van zogeheten serious games, dat wil zeggen on-line spellen expliciet bedoeld om iets van te leren. We werden ontvangen door vier personen vanuit Games Factory Online. Er waren in totaal een kleine 20 deelnemers, de meeste via het NGI, een aantal via FreelanceFactory. Na de ontvangst vanaf 18.00 in de grote hal van het verzamelgebouw waar Games Factory Online is gevestigd (een soort broedplaats), kregen we wat te drinken en luxe broodjes.

gfo-hal-515px

Conform programma gingen we rond 19.00 naar boven, alwaar we door Hennie van Velzen, de directeur van GFO, in een half uurtje op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheden van Serious Gaming en de producten van Games Factory Online. Dit gebeurde in het kantoor van één van de medebewoners van het verzamelgebouw, een gezellige ruimte met allerlei verschillende soorten zitmeubilair.

gfo-inleiding-515px

Aansluitend werden we in twee groepen gesplitst; de ene groep deed het projectmanagement-spel (de PM Game) in het kantoor van GFO; de andere groep deed het ondernemersspel, in het kantoor van Sander Rave van SkottKarra, een industrieel ontwerpstudio waar GFO mee samenwerkt. Sander begeleidde het ondernemersspel, samen met Nicole van der Hoest, de productmanager van GFO.

gfo-inleiding2-515px

Bij de PM Game (zie http://games-factory-online.nl/nl/thechallengeofegypt/) is het de bedoeling om de pyramide van Cheops te bouwen. Het wordt opgebouwd als een heus project, met daarbij een opdrachtgever (de Farao), het projectbureau, een vervoerder, de bouwers en de groeve. Het spelperspectief is het perspectief van degene die het spel speelt, de projectmanager. Aspecten die een belangrijke rol spelen zijn (natuurlijk) tijd, geld en middelen, maar ook veiligheid. Het spel wordt standaard in totaal zo'n 12 sessies van 4 minuten gespeeld.

Na een half uur schakelden we over en speelden we het andere spel, het ondernemersspel in ons geval. Bij het ondernemersspel (zie http://games-factory-online.nl/nl/enterprise/ (in het Nederlands) en http://www.enterprisebattle.org/ (in het Engels)) kun je kiezen uit verschillende typen ondernemingen. Wij kozen ervoor om een horecagelegeheid te willen uitbaten. Tot ons grote genoegen bleken we redelijk in staat om in ieder geval geen verlies te maken. We waren lang niet de groep met de hoogste winst, maar wel een van de groepen die een redelijke winst maakten, zonder verlies te draaien. Ook de trends bleven, weliswaar lichtjes, oplopen.

Beide spellen hebben een aantal door de speler te beïnvloeden factoren die als parameters een soort simulatie bepalen. Voorbeelden zijn de (onderlinge verhouding tussen de) hoeveelheid werk die wordt uitgevoerd, de (onderlinge verhouding tussen de) kwaliteit van verschillende producten, de aard van de relatie (onderaannemer versus medewerker), maar ook gevolgde opleiding, het aantal personeelsleden, de plek waar iets wordt uitgevoerd, etc. Terwijl de fictieve speeltijd doorloopt, zie je op metertjes het resultaat van de ingestelde parameters, en natuurlijk ook de uiteindelijke resultaten: toe- of afname van de winst, de kosten, de doorlooptijd, etc. Hoewel het redelijk snel went, blijft het erg indirect, maar dat is ook precies de bedoeling. Je bent daardoor gedwongen om de indirecte consequenties van keuzen goed te doordenken.

gfo-gaming-17cm

Games Factory Online maakt ook andersoortige spellen, zoals het 'birth' spel (zie http://games-factory-online.nl/nl/birth-2/#); dit is een min of meer fysieke simulatie om gynaecologen en vroedvrouwen te leren hoe om te gaan met een stuitbevalling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elektromechanisch object dat de baby voorstelt. Dat object geeft nauwkeurig door aan de computer hoe het beweegt c.q. wordt bewogen en levert daarmee rechtstreekse input aan het 'simulatiespel'. Als partner van GFO ontwikkelt Sander Rave dit object als onderdeel van het spel 'Birth'.

Dit type leren staat toch wel heel ver af van het – helaas toch nog steeds vaak gehanteerde – klassikale 'zenden' van leraar naar leerling! Hoeveel effectiever zou het bedrijfsleven kunnen worden als veel meer leertaken op deze manier worden vorm gegeven? Natuurlijk kost het ontwikkelen van zo'n serious game geld. Hoeveel? Geen idee precies! Maken die kosten wel uit wanneer we hier heel effectief van worden? En, hoe verhouden die kosten zich tot de kosten van 'slecht leren'? Of hoeveel kost het echt wanneer iemand taken niet goed kan uitvoeren omdat het te duur is om iedereen op training te sturen? Die kosten maken we namelijk ook, maar zien we niet. Dit soort trainingen levert daarnaast ook veel flexibiliteit: het kan via websites, tussendoor, 's avonds, gedurende één intensieve week of gespreid over een heel jaar. Mogelijkheden genoeg om serieus naar dit fenomeen te kijken.

Na afloop hebben we met z'n allen nog een glaasje gedronken. Een uitermate geslaagde avond. Veel positieve commentaren. Veel dank aan Games Factory Online en hun partners in dit interessante gebouw!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zaterdag 28 december 2013 16:44
SeriuosGaming