werken

Architectuur maken is orde scheppen. De orde waarvan? Functie en objecten.
Le Corbusier*

Net als bij mensen verandert ook de omgeving van organisaties. Produceerde Philips tot aan de jaren ’60 van de vorige eeuw bijna alle producten en componenten zelf, nu besteedt Philips een groot deel van de operationele productie uit aan gespecialiseerde bedrijven. Waar vroeger een paar producten voldoende waren om te voldoen aan de vraag uit de markt, bestaan er nu talloze varianten, zelfs binnen één concern. Zo levert Samsung tientallen verschillende typen mobiele telefoons, met grote verschillen in details, voor verschillende doelgroepen en met grote prijsverschillen. Kochten consumenten vroeger bij één winkel en vertrouwden zij op het advies van de winkelier, nu vertelt het internet de consument waar een product het goedkoopst te krijgen is. Zeker bij consumentenartikelen is de levenscyclus van producten kort, één à twee jaar. Consumenten switchen makkelijk van de ene leverancier naar de andere. Dat geldt ook voor diensten. Wil je zeker zijn van het laagste tarief voor je energie, dan moet je één keer per jaar overstappen. Hetzelfde geldt voor je ziektekostenverzekering, ten minste in Nederland.

werken-Paris-515px

De markt dwingt organisaties in steeds sneller tempo te vernieuwen, dingen anders te doen, goedkoper, sneller en met meer oog voor de consument. Kun je als productverkoper of dienstenleverancier daar niet in meegaan, dan is het over. Voor een organisatie houdt dit in dat de interne structuur flexibel moet zijn en dat een organisatie die flexibiliteit snel moet kunnen inzetten. In het Engels wordt dat soms ‘Business Agility’ (organisatorische wendbaarheid) genoemd. Hoe kun je als organisatie jezelf zodanig inrichten dat je zowel wendbaar en flexibel bent, áls systematisch voorsorteert op te voorziene wijzigingen? Hoewel dat lang niet altijd zo wordt genoemd, is er al tientallen jaren een aanpak die bedoeld is om een organisatie wendbaar en flexibel te maken. Dat heet bedrijfsarchitectuur.

Hieronder een aantal stukken over bedrijfsarchitectuur, op basis van de ervaringen die we de afgelopen jaren met architectuur hebben opgedaan. Het eerste stuk is een korte introductie die wordt gevolgd door voorbeelden, namelijk een casus over de Volkswagen groep en een over Sea-Land Service, de architect van containervervoer. De stukken daarna gaan over de context waarin bedrijfsarchitectuur wordt toegepast, wat nu eigenlijk bedrijfsarchitectuur is, wat voor soorten bedrijfsarchitectuur er zijn en ten slotte iets over AMM, het Architectuur Maturity Model.

De hele artikelenreeks plaatst architectuur in de context van commerciële en niet-commerciële organisaties, zowel voor het grootbedrijf als het MKB. In een aantal stukken wordt gerefereerd aan de Nolan Norton Multi-Client Architectuurstudie. Deze vond plaats in 1999-2000 en John was daarbij betrokken. Bij de studie werd samengewerkt met een twintigtal organisaties.

* Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier

Effectiviteit Introductie bedrijfsarchitectuur

De basis van organisaties wordt gevormd door de producten en diensten die ze leveren aan klanten. Daarom kunnen ze niet anders dan zich richten op hun klanten, of dat nu andere bedrijven zijn, consumenten of burgers. Maar soms veranderen klanten en stellen ze eisen aan een organisatie waar die niet...

Lees meer...
 
Casus bedrijfsarchitectuur De casus voor bedrijfsarchitectuur

Al tientallen jaren verbeteren organisaties hun bedrijfsvoering, hun dienstenaanbod, hun kostenniveau en winstgevendheid en hun klanttevredenheid. De aanpak die organisaties (soms) hanteren kan worden samengevat als ‘werken onder architectuur’ . Onderstaand twee voorbeelden die de impact daarvan...

Lees meer...
 
Het domein bedrijfsarchitectuur Soorten architectuur

Een van de voornaamste doelen van bedrijfsarchitectuur is om Business Agility te bereiken door de samenhang tussen doelen en beoogde resultaten van de bedrijfsvoering te optimaliseren, te bewaken en te coördineren. Onderstaand een aantal...

Lees meer...
 
Voorbeelden van architectuurdomeinen Voorbeelden van architectuurdomeinen

Organisaties die met bedrijfsarchitectuur werken, doen dat meestal op een aantal gebieden. Deze architectuurgebieden komen vaker voor. Zeker voor organisaties die (pas) beginnen met bedrijfsarchitectuur of die vinden dat ze meer uit architectuur zouden moeten kunnen halen, is het zinvol om de meest gebruikte...

Lees meer...
 
Bedrijfsarchitectuur in context Bedrijfsarchitectuur in context

Organisaties hebben een belang om te blijven bestaan en hun taak, rol of functie te blijven vervullen. Dit vereist dat de juiste beslissingen genomen worden, op lange, middellange en korte termijn. Het behalen van die langetermijndoelstellingen is nogal een uitdaging. Bij kortetermijnzaken zijn vervolgacties...

Lees meer...
 
Business Agility en bedrijfsarchitectuur Business Agility en bedrijfsarchitectuur

Wat is nu eigenlijk bedrijfsarchitectuur? Bedrijfsarchitectuur is simpelweg een middel om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over de bedrijfsvoering. Niets meer en niets minder. Bedrijfsarchitectuur bestaat kort gezegd uit alle high-level aannamen, uitgangspunten, randvoorwaarden...

Lees meer...
 
Architecture Mautiry Model [AMM] Architecture Maturity Model [AMM]

Om van niets naar volledige integratie van bedrijfsarchitectuur te gaan is behoorlijk ingewikkeld. Invoering vergt investering in mensen en in middelen! Bedrijfsarchitectuur stelt eisen aan kennis, kunde en vaardigheden van organisatie en samenwerkingspartners. Het groeipad van niets naar volledige invoering en gebruik kan het best...

Lees meer...
 


veranderen