Born to Learn

http://www.born-to-learn.org

'Born to learn is een leuke serie animaties die je aan het denken zetten. De animaties dienen als illustratie van baanbrekende nieuwe ontdekkingen over hoe mensen leren… De meeste huidige scholen zijn gebaseerd op de aanname dat kinderen geboren worden om onderwezen te worden in plaats van om te leren. Uit de resultaten van recent onderzoek begint duidelijk te worden dat er een essentieel verschil is tussen ‘leren’ en ‘onderwezen worden’. Doordat we – sinds de jaren 80 – beter begrijpen hoe kinderen werkelijk leren, zijn we in staat om te zien hoe hun aangeboren nieuwsgierigheid vaak al te makkelijk de kop ingedrukt wordt door een ongevoelige schoolomgeving, gebrek aan een uitdagende omgeving en beperkte emotionele ondersteuning... Deze animaties zijn een oproep tot actie. Ze zijn de bijdrage van het initiatief ‘Born to Learn’ teneinde de maatschappij te helpen uit de luie stoel te komen om voor de volgende generatie te doen wat eerdere generaties ongevraagd voor hun kinderen deden (in veel gevallen zijn dit onze eigen ouders en grootouders).' -- vertaald van http://www.born-to-learn.org.

Born to Learn is de website van ‘The 21st Century Learning Initiative’. Dit is een geregistreerde goede doeleninstelling in het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Het merendeel van het materiaal op de site en in de animaties komt uit het boek Overschooled but Undereducated (2010), van John Abbott en Heather MacTaggart (zie ook http://www.born-to-learn.org/the-ideas/).

Bekijk vooral ook dit filmpje:

Helaas ondersteunt deze browser dit video object niet goed. Dit video object is getest met Internet Explorer en FireFox.

Dit hebben we nodig voor de toekomst van 'leren'!

Zoals ook deze informatie laat zien is het essentieel voor de toekomstige generaties om de maatschappelijke modellen die ten grondslag liggen aan de manier waarop we werken en kennis opdoen kritisch tegen het licht te houden. De manier waarop wij ons 'leersysteem' hebben ingericht paste 25, 50 en 100 jaar geleden, maar is niet meer van deze tijd, laat staan dat het een basis biedt voor de toekomst!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:01
borntolearn