De Publieke Zaak

http://www.publiekezaak.nl

'De Publieke Zaak is een platform gericht op maatschappelijke vernieuwing. Wij zijn van mening dat de samenleving veel beter kan en werken aan een hechte, initiatiefrijke samenleving waarin respect, flexibiliteit, individuele verantwoordelijkheid, openheid en oog voor de menselijke maat een belangrijke rol spelen.
Een dergelijke wijze van samenleven vereist aanpassingen die alleen te bereiken zijn als alle betrokken spelers in de civil society hun bijdrage leveren. We kiezen voor een bottom-up en top-down aanpak om zo alle betrokken mensen, bedrijven, organisaties en overheden te activeren:

  • We stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief;
  • We initiëren maatschappelijke discussie over politiek-maatschappelijke vernieuwing en burgerschap’ -- citaat van http://publiekezaak.nl/over.

De Publieke Zaak is een initiatief van Mickey Huibregtsen, voormalig directeur van McKinsey & Company, en Pieter Winsemius, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Millieubeheer (VROM). De Publieke Zaak is bedoeld om burgers te betrekken bij en te laten participeren in onze eigen maatschappij. Samen vormen wij onze maatschappij, samen vormen wij onze overheid en samen dragen we ook verantwoordelijkheid daarvoor! De Publieke Zaak stimuleert het debat over maatschappelijke veranderingen, maar debatteert daar niet alleen over. De Publieke Zaak zet aan tot activiteiten om maatschappelijke veranderingen te bereiken. Zeer succesvolle voorbeelden zijn onder meer de Slinger en de Nationale Dialoog.

De Publieke Zaak drijft op vrijwilligers, maar coördineert landelijke activiteiten via een eigen professioneel bureau.

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:03
DePubliekeZaak