Electronic Frontier Foundation

http://www.eff.org

'Technologie verandert onze maatschappij – van Internet tot iPod – en maakt het ons mogelijk om onszelf te presenteren als sprekers, burgers, creatieven en consumenten. Wanneer onze vrijheden in de digitale wereld onder vuur liggen is de Electronic Free Foundation (EFF) de eerstelijns verdediging. Toen EFF in 1990 werd opgericht – ver voor het Internet bekend was bij de meeste mensen – was het letterlijk grensverleggend en dat is het nog steeds bij zaken als vrije meningsuiting, privacy, innovatie en consumentenrechten. Vanaf het begin heeft EFF zich opgesteld als hoeder van de publieke belangen in de kritische strijd voor digitale rechten.' -- vertaald van http://www.eff.org.

Innovatie, met name breed gedragen innovatie in de publieke ruimte, is per definitie grensoverschrijdend. Het effect is dat wet- en regelgeving volstrekt niet aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid die in de publieke ruimte ontstaat. Veelal probeert de wetgever de bestaande wet- en regelgeving op te rekken om toch geschillen te kunnen beslechten. Extreme vormen van innovatie, met name 'ontwrichtende' ('disruptive'), kunnen niet op die manier worden worden benaderd: ze vergen andere soorten regels dan tot dan toe gebruikelijk is! Zonder organisaties als EFF (en in Nederland Bits of Freedom), zullen overheden en andere belanghebbenden proberen om de status quo te blijven handhaven, zonder voldoende de reikwijdte van de innovaties in aanmerking te nemen.

Een organisatie als EFF zorgt er voor dat verouderde wetgeving, wanneer die in de nieuwe situatie onrechtvaardig is, wordt aangevochten. En daar zijn ze over het algemeen goed in, met positieve effecten voor de hele maatschappij!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:02
EFF