Brooks, Frederick P.
The Mythical man-Month: Essays on software engineering, Anniversary Edition
1995

Het oorspronkelijke boek is uitgegeven in 1975, als neerslag van de ervaring die Fred Brooks in de jaren '60 opdeed als manager van één van de eerste echt grootschalige softwareprojecten. Dat project behelsde de realisatie van een hardware-onafhankelijk besturingssysteem voor IBM, OS/360. Dat besturingssysteem is voor een belangrijk deel de reden voor het succes van IBM als mainframe-leverancier. Een dergelijk softwareproject was voor die tijd ongekend. Brooks heeft zeer veel lessen uit dat project in uitermate goed leesbare verhaaltjes opgeschreven. Planning, inzet van mensen en middelen, risicobeheersing, complexiteitsreductie, ontwerp en architectuur, documentatie, teamsamenstelling, randvoorwaarden en gebruikerseisen, kostenbeheersing, prototyping, etc., etc., etc. In tegenstelling tot veel methoden die nu gebruikt worden, legt Brooks de nadruk uitdrukkelijk bij de inhoud en daarna pas bij het proces. Een aanrader voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij grootschalige, complexe projecten, niet alleen vanuit een managementrol, maar zeker ook als opdrachtgever of als projectmedewerker.
Tot onze verbazing konden we geen Nederlandse vertaling van dit boek vinden. Een gemis!!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:06
Brooks