Gharajedaghi, Jamshid
Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity
A platform for designing Business Architecture
1999

Op veel manieren wordt ons leven bepaald door systemen. In het dagelijkse leven worden systemen echter vaak vanuit een beperkt perspectief bekeken, omdat we gewend zijn om maar met een paar aspecten (te weinig?) rekening te houden. De interactie tussen systemen worden vaak over het hoofd gezien of niet betrokken. Zelfs de mensen die systemen ontwikkelen zijn vaak niet bekend met de scope van het totale systeem en beperken daardoor hun scope kunstmatig of houden arbitraire grenzen aan. Dit zou zeer wel één van de redenen kunnen zijn waarom, nadat een nieuw bureaucratisch systeem is ingevoerd, het plotseling blijkt veel duurder te zijn of nauwelijks het bedoelde probleem oplost... In veel opzichten is dit niet verwonderlijk: het veelal gebruikte ontwikkelparadigma is (nog steeds) gebaseerd op wat eerder uitstekend werkte, namelijk de in de industriële revolutie geadopteerede scheiding tussen functies, verantwoordelijkheden en taken. Systems Thinking (het boek) biedt een uitermate heldere inleiding op systeemdenken – het  paradigma of de filosofie. Essentieel bij deze filosofie is de holistische benadering: bij het ontwerp van een systeem moeten alle aspecten in ogenschouw genomen worden, de context, de groei c.q. verdere ontwikkeling, de klant, de gebruiker, etc. Een ontwerp dat zich uitsluitend bezig houdt met de IT-aspecten is dus geen systeemontwerp, maar het ontwerp van een onderdeel daarvan, meestal een aspectsysteem. In zijn boek leidt Gharajedaghi ons door veel aspecten van systeemtheorie en illustreert dat met aardig wat case-studies.
Systems Thinking is helaas niet in het Nederlands vertaald.

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:09
Gharajedaghi