Pariser, Eli
The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You
2011

Voor mij is de manier waarop onze digitale maatschappij zich ontwikkelt angstaanjagend. Toen de maatschappij voorzichtig begon te wennen aan Internet, namen velen aan – zeiden dat ook – dat door het Internet informatie voor iedereen beschikbaar zou worden. Het zou onmogelijk worden om informatie achter te houden. Alle informatie zou voor iedereen beschikbaar komen. Censuur zou gauw over zijn. Democratie zou zegevieren en totalitaire regimes zouden vallen. Het einde van ongelijkheid! Toen begonnen we te merken dat toegang tot alle informatie betekenisloos is omdat we die informatie nooit kunnen opnemen. Nu, twintig jaar later, heeft de maatschappij een nieuw fundament gekregen, en wel van bits en bytes. De grootste bedrijven in de wereld zijn bedrijven als Apple, Google, Facebook en Amazon. En hoewel sommige ook fysieke goederen leveren ligt hun succes in het verwerken van extreem grote hoeveelheden gegevens, profielen van jou en mij. Zij zetten wat zij over ons gedrag weten om in geld.

We weten dat dit al langer gaande is. In 2004 zetten Robin Sloan en Matt Thompson een klein filmpje op het Internet, genaamd EPIC 2014, met waarschuwingen hoe de media-industrie zich zou kunnen ontwikkelen. Pariser schrijft over dezelfde fenomenen, iets minder dan tien jaar nadat EPIC 2014 werd gemaakt. Hoewel niet alles letterlijk is gebeurd wat Sloan en Thompson beschrijven, blijken veel van de voorspellingen in EPIC 2014 wel degelijk te gebeuren. Wanneer we het internet afstruinen lopen we het risico dat de informatie die we te zien krijgen voor ons gefilterd wordt, zonder dat we ons daar bewust van zijn of dat we er iets aan kunnen doen. We lopen het risico dat we ingekapseld worden in ons eigen waardesysteem, en niet meer van dingen buiten onze comfortzone kunnen leren. Dit is niet erg wanneer we vermaakt willen worden. Echter, wanneer we naar feiten zoeken, of nieuws of achtergronden daarvan, creëert dit een soort 'maatwerk intellectuele monocultuur' die de dingen waar we 'zeker' van zijn alleen maar bevestigen en tegengestelde meningen, waar we echt iets van kunnen leren, van ons afschermen. Dat is pas angstaanjagend!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:11
Pariser