Womack, James P, Jones, Daniel T & Roos, Daniel
The Machine that changed the World:
the Story of Lean Production
1990

Toen wij dit boek in 1994 lazen was nog nauwelijks iets te vinden over Lean; Lean zat nog zeer vroeg in de hype-cycle. Het boek is een uitvloeisel van een MIT-studie naar de auto-industrie. In die studie werd gezocht naar mogelijke verklaringen voor het succes van de Japanse auto-industrie. En wat ze vonden werd later (in het Westen) Lean genoemd...

In de afgelopen jaren zijn Lean en Six Sigma uitgebroeid tot geweldige fenomenen. Hoewel Lean en Six Sigma vaak bijna als synoniem worden beschouwd, zijn er belangrijke verschillen. Een boek als dit kan helpen om met realiteitszin naar dit soort onderwerpen te kijken. Wat uit The Machine that changed the World wat ons betreft vooral naar voren komt, is niet zozeer de methode of de aanpak, maar juist de achtergronden, de inhoud en het gedachtegoed. Eenvoudig gezegd is het uitgangspunt van Lean het elimineren van verspilling. Vanuit die inhoud gezien, is Lean een eerder aanpak gericht op optimalisatie van stabiele processen tussen organisaties (ketenoptimalisatie, gemeenschappelijke productontwikkeling en gedeelde productie) dan de ('blinde') optimalisatie van (lokale) processen op basis van statistiek. Het lijkt alsof tegenwoordig die statistische opzet – vanuit Six Sigma – een steeds grotere dominantie over Lean krijgt. Wij denken dat het onderliggende gedachtegoed van Lean veel meer aandacht zou moeten krijgen, waardoor het zeer wel mogelijk wordt de focus in de bedrijfsvoering te verleggen naar effectiviteit in plaats van efficiency...

Dit specifieke boek is niet in het Nederlands vertaald; wel andere boeken van twee van de drie auteurs, Womack en Jones, onder meer Handboek Lean Solutions. Of dat boek voldoende op de achtergronden in gaat, weten we echter niet.

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:12
Womack