ontmoeten

Een klant is bij ons de meest gewilde bezoeker. Hij is niet van ons afhankelijk. Wij zijn afhankelijk van hém. Hij is geen onderbreking van ons werk. Hij is het doel ervan. Hij is geen buitenstaander in ons werk. Hij maakt er deel van uit. Wij doen hem geen plezier door hem te 'dienen'.
Hij doet ons een plezier door ons de kans te geven dat te doen.

Mahatma Gandhi

We ontmoeten gelukkig veel mensen, op allerlei verschillende plekken. Uiteindelijk draait het daar toch allemaal om: elkaar ontmoeten. Zeker als je een klein bedrijf bent, is het van groot belang dat je ‘gevonden’ wordt, dat je mensen om je heen hebt die je inspireren of met wie je kunt samenwerken.

In dit deel van de website introduceren we allereerst – onder voorstellen – waar wij als bedrijf voor staan, wat onze visie is.
Onder benaderen staan alle manieren waarop je ons kunt bereiken. Doe dat gerust; wij zijn altijd geïnteresseerd in andere mensen, andere ideeën, andere zienswijzen, andere perspectieven.
Bij samenwerken staan partners – in binnen- en buitenland – met wie wij om wat voor reden dan ook, lang of kort, op enigerlei wijze hebben samengewerkt. We vertellen iets over het bedrijf en over hoe we met elkaar in contact zijn gekomen.
Bij netwerken staan bedrijven – opnieuw in binnen- en buitenland – met wie wij (nog) niet hebben samengewerkt, maar die wij wel kennen en warm aanbevelen!
Bij vrijwaren gaat het over auteursrecht, handelsmerk en vrijwaring. Ook deze aspecten horen er nu eenmaal bij.
Onder het kopje ontwerpen hebben we het colofon opgenomen.

ontmoeten