ontwerpen

Deze website is tot stand gekomen dankzij de geweldige samenwerking met MitZ.nl in de persoon van Ans van Tongeren. Zij heeft niet alleen het ontwerp van de site, maar ook het grootste deel van de implementatie voor haar rekening genomen.

Alle teksten zijn geschreven door John Grüter en Arjanne Boerendans, op enkele citaten van websites etc. na.

Ook alle foto’s zijn gemaakt door John en Arjanne, tenzij anders aangegeven.

ontwerpen-mitz