Club of Amsterdam

‘De Club of Amsterdam is een onafhankelijke, internationale, toekomst-georiënteerde denktank die betrokken is bij het ontwikkelen van ideale toekomstvisies. De club bindt de mensen die out of the box durven denken en mensen die niet alleen over de toekomst praten, maar actief durven te handelen om die toekomstvisies te realiseren.

We organiseren evenementen, seminars and bijeenkomsten over interessante onderwerpen en publiceren de uitkomsten en verslagen daarvan via verschillende mediakanalen, zowel op ineternet als daarbuiten. Ons doel is een wereldwijde partner te zijn en een katalysator voor innovatie in bedrijven, wetenschap en de maatschappij.

De Club of Amsterdam is een (non-profit) stichting en gevestigd in Nederland.’ – vertaald van www.clubofamsterdam.com

Op 20 november 2002 was John bij het allereerste evenement dat Felix Bopp van de Club of Amsterdam organiseerde: The Future of Nanotechnology, Biotech and ICT. Dat berustte min of meer op een toeval. Sindsdien hebben we veel bijeenkomsten bijgewoond, er soms aan deelgenomen of ze zelfs georganiseerd. Voor ons ligt de waarde van de Club of Amsterdam in de grote schakering van onderwerpen die besproken worden in combinatie met het publiek dat bij de bijeenkomsten aan wezig is. Op de een of andere manier is Felix Bopp altijd in staat om de juiste mensen voor de juiste onderwerpen op het juiste tijdstip bij elkaar te brengen. We hebben aardig wat mensen in ons persoonlijke en zakelijke netwerk door bijeenkomsten van de Club of Amsterdam ontmoet.

Club of Amsterdam
http://www.clubofamsterdam.com/ - in het Engels

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
Laatst aangepast op zondag 09 februari 2014 17:00
club_of_amsterdam