voorstellen

Welkom bij Digital Knowledge

Digital Knowledge is een kleine adviespraktijk, gericht op het verbeteren van allerlei processen vanuit het perspectief van leren en kennis. Wij richten ons niet alleen op organisaties, maar ook op mensen. Wij merken namelijk dat in organisaties procesverbetering lang niet altijd uitsluitend via formele verandertrajecten plaatsvindt en dat individuen daar een beslissende rol bij spelen.

Vaak noemen we verandering bij mensen ontplooiing, bij producten innovatie en bij organisaties groei. Vanuit ons perspectief is leren de basis daarvoor. Bij leren ontstaat kennis en die kan vaak worden hergebruikt, zowel bij degene die de kennis 'maakt' als bij degenen aan wie de kennis wordt overgedragen.

Een langzamerhand redelijk hardnekkig standpunt is dat we ophouden met leren wanneer we van school komen. Gelukkig is dat niet zo. Sterker nog, lang niet alle kennis die we nodig hebben leren we op school en omgekeerd lang niet alles wat we hebben geleerd, kunnen we ook feitelijk toepassen in het dagelijkse leven. Het verschil tussen tussen formeel leren en het geleerde toepassen is nog steeds erg groot.

Dit geldt voor ons als individuen, maar ook binnen organisaties.

De rol van ad hoc, ongestructureerde kennis in bedrijfsprocessen wordt vaak onderschat. We denken dat we de onderliggende informatie voldoende kunnen structureren, maar vaak blijkt toch dat essentiële kennis verdwenen is. De manier waarop wij ons werk organiseren, staat vaak effectief gebruik van alle beschikbare kennis en ervaring in de weg. Daarnaast zijn wij zelf vaak ook blind voor onze eigen ontplooiing en groei.

Bij Digital Knowledge vinden wij het essentieel dat we 'leren' de aandacht geven die het verdient, zowel in organisaties als individueel. Wij denken dat het voor organisaties belangrijk is om bewust om te gaan met de transitie naar kennisintensieve processen en daaraan gerelateerde sociale en economische structuren. Voor individuen denken we dat het van belang is om onze eigen ontplooiing te projecteren op de structuren waarin we actief zijn: het werk, de school, de sportvereniging en zo. Daarnaast, en ook juist dáárom, vinden we het van belang dat kinderen ervaren dat leren heel leuk kan zijn en dat ze met name creativiteit ontwikkelen: geen pasklare oplossingen aanreiken, kinderen zelf laten bedenken wat de mogelijkheden zijn. Deze creativiteit kunnen ze op latere leeftijd gebruiken om tot inventieve oplossingen te komen voor niet of moeilijk classificeerbare problemen.

Over het logo
John is geboren in Australië en heeft daardoor wat met beesten die daarvandaan komen. Vóór Digital Knowledge was John een van de partners bij een ander adviesbedrijf. Toen hij zelfstandig met Digital Knowledge doorging, moest daar ook een logo voor komen. Velen hebben geprobeerd om iets 'digital' en 'knowledge' te maken, maar dat lukte maar niet. Uiteindelijk kwam het goed toen hij het vorige logo liet 'kruisen' met een geschetst plaatje van een kangoeroe. In minder dan een uur was het gepiept.

Arjannes persoonlijke verandering Arjannes Persoonlijke verandering

Begin 2007 kwam ik thuis te zitten met een soort overspannen/burn-out sticker. In de periode erna werd voor mij duidelijk dat het tijd was voor verandering, tijd om een nieuwe weg in te slaan...

Lees meer...
 
ultdroom   Arjannes Ultieme Droom

In een weekend in juni 2007 hebben John en ik deelgenomen aan de training Life Manager. Als geheel was dit voor ons een geweldige training vooral vanwege twee aspecten.
Het ene aspect is heel algemeen, voor ons heel bijzonder! We kregen van...

Lees meer...
 
logo-dk-re