vrijwaren

De website(s) van Digital Knowledge zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site(s) in strijd met het auteursrecht en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Een ieder die – voor welke doeleinden dan ook – gebruik maakt van de website(s) van Digital Knowledge gaat akkoord met onderstaande vrijwaring en bepalingen.

Digital Knowledge stelt het bijzonder op prijs wanneer u onjuistheden of onduidelijkheden meldt via het e-mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Copyright(s)
©2001 - 2010 DIGITAL KNOWLEGDE VoF. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave(n) mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van DIGITAL KNOWLEDGE VoF, MIENT 42, 2141 TC VIJFHUIZEN.

Handelsmerk(en)
Digital Knowledge™ is een handelsmerk van DIGITAL KNOWLEDGE VoF in Nederland. Bedrijfs- en productnamen die op de web site(s) genoemd worden kunnen handelsmerken zijn van andere organisaties.

Vrijwaring
Alle informatie die op de website(s) is gepubliceerd is eigendom van Digital Knowledge. Deze informatie wordt aangeboden ‘as is’, zonder enige garantie. Omdat menselijke, mechanische en andere fouten op kunnen treden, is Digital Knowledge niet verantwoordelijk voor enigerlei fout of omissie. Digital Knowledge streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website(s) publiceert, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze continue aandacht voor kwaliteit kan Digital Knowledge niet garanderen dat de informatie op de website(s) steeds correct of volledig is. In aanvulling daarop aanvaardt Digital Knowledge geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

Digital Knowledge spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te erkennen en te respecteren.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites. Digital Knowledge is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud, betrouwbaarheid of juistheid van deze informatie op deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Digital Knowledge met de grootst mogelijke gevoeligheid en zorgvuldigheid behandelen. Dit soort informatie wordt niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Cookies vormen een essentieel onderdeel van webtechnologie; zowel www.digital-knowledge.com als www.digital-knowledge.nl gebruiken informatie die in cookies is opgeslagen. De technische hulpmiddelen waarmee de website is gerealiseerd maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud te kunnen presenteren en statistische gegevens over deze website(s) te verzamelen. Daarnaast worden cookies gebruikt om een onderscheid te kunnen maken tussen nieuwe en terugkerende bezoekers.

De informatie op deze website(s) vertegenwoordigt de huidige mening van Digital Knowledge over de zaken ten tijde van de datum van publicatie. In aanvulling daarop behoudt Digital Knowledge zich het recht voor om het onderliggende document te wijzigen of van tijd tot tijd de inhoud hiervan aan te passen zonder de verplichting van Digital Knowledge om personen of organisaties van de wijzigingen op de hoogte te stellen.

vrijwaren