Verslag 2 Schooljaar 2009/2010

In de periode november - december 2009 heb ik met dezelfde groepen gewerkt als in de eerste periode. Soms heb ik - vanwege ziekte van kinderen – andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep meegenomen.

Ik heb in deze periode gewerkt over:

 • Herhaling vormen en kleuren: verschillen tussen twee vormen (kleur en vorm bv); soms ook nog een derde verschil, zoals grootte. Ook vergelijken met voorwerpen van dezelfde vorm in het echt (rond en geel: de zon), en wat er dan soms ontbreekt (bv zonnestralen).
 • Inleiding voor Yes-No games: voorzetsels (in, op etc) en links-rechts-midden-boven-onder oriëntatie
 • ‘Halve’ tekeningen: bijvoorbeeld alleen een cirkel, vierkant of driehoek op het papier, en dan vraag ik de kinderen om er een tekening van te maken; met behulp van de getekende vorm dus.
 • Cijfers: regelmatig tijdens tekenen/kleuren individueel werken; rijtje leggen 1-10, een eruit halen – welke ontbreekt?; twee verwisselen van plaats (zodat het rijtje niet meer klopt) – wat is er niet goed?
 • Letters: heel vrijblijvend met letters gewerkt.
 • Woorden ‘nadoen’ (wie kan er...)
 • Zintuigen: voelen opnieuw gedaan, nu met een doos met papieren snippers en andere dingen erin.
 • ‘Echte’ Yes-No game met plaatjes

Wat heb ik geleerd:

 • Sommige kinderen hebben veel oog voor detail en geven dan aan dat er iets ontbreekt; bijvoorbeeld als een gele cirkel de zon kan zijn, dan zegt een kind: alleen de streepjes (stralen) ontbreken.
 • Sommige kinderen willen dat vormen op een bepaalde manier liggen: bijvoorbeeld een driehoek niet zo maar zo
 • In te bouwen dat kinderen individueel een keuze maken – zonder de anderen erbij. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een tekening met een vorm erop, de kinderen om de beurt bij mij in de map iets laten kiezen, zodat de anderen niet zien wat gekozen wordt.
 • Bij kleuren en vormen komen de kinderen ook zelf tot een vergelijking met de werkelijkheid: de blauwe cirkel zijn voor de lucht, gras is groen etc.
 • Er zijn grote verschillen tussen kinderen onderling. Sommigen kunnen al heel goed met cijfers 1-10 omgaan, in elke vorm die ik heb aangeboden. Anderen hebben hier heel veel moeite mee, soms zelfs met het herkennen van het cijfer 1.
 • Soms heb ik een of twee ‘nieuwe’ kinderen. Het resultaat is heel verschillend. Soms pakt een nieuw kind het heel snel op, soms in het begin wat stiller. Meestal willen ze daarna de volgende keer graag weer mee.
 • Letters: sommigen herkenen letters uit hun eigen naam, beginletters van andere kinderen uit de groep, de klas. Sommige kinderen kunnen hun naam leggen!
 • ‘Echt’ Yes-No is nog best lastig. Gaat beter als je met twee kinderen start.

Wat vonden de kinderen ervan:

 • Over het algemeen kleuren meisjes meer; bij jongens ontaardt het eerder in krassen, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Ze vinden het wel allemaal leuk om te tekenen of kleuren.
 • Sommige kinderen zijn wat ‘lui’ en proberen – en soms lukt het ook (niet bij mij!) – om andere kinderen iets voor hun te laten doen. Bijvoorbeeld: wil jij Pokemon poppetjes voor mij tekenen?
 • Eén van de kinderen – een echte slimmerd – wil soms niet mee. Ik laat dat zo en vraag hem een paar keer ook niet. Als er dan weer zieken zijn steekt hij zijn vinger op dat hij graag mee wil. Grappig.
 • Ik heb bij het onderwerp voorzetsels – voorbereiding Yes-No – gewerkt met een doosje en magneetjes. Hier hebben we vervolgens ook een spel met cijfers mee gedaan. De kinderen vonden het erg leuk om met de magneetjes te werken, ze hebben er daarna regelmatig om gevraagd.
 • Ze vinden tekenen/kleuren erg leuk. Als ik iets voorgedefinieerds aangeef (een vorm bijvoorbeeld) waar ze dan vervolgens iets van moeten maken – dus gebruiken in de tekening – dan vinden sommigen dat lastig.
 • Cijfers: wat sommigen erg leuk vinden is om voor elkaar opgaven te maken.

In iedere periode word ook ik wijzer. Het voordeel van het maken van verslagen is dat wanneer je dingen op papier zet, ze beter blijven hangen – althans zo werkt het voor mij!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
letters-verslag2