Verslag 5 Schooljaar 2009/2010

In de laatste periode van het schooljaar – mei-juni 2010 – heb ik opnieuw met dezelfde groepen gewerkt. Aan het einde van de periode heb ik met de leerkracht vier ‘nieuwe’ kinderen uitgezocht om volgend schooljaar de ‘probleemgroep’ te vervangen.

Ik heb in deze periode gewerkt over:

 • Woordenschat: op de manier van een schooltoets eigen plaatjes aangeboden en laten beantwoorden met het opsteken van een aantal stippen als antwoord (kaartje met 1, 2 of 3 stippen).
 • Plaatje laten beschrijven: dit is een soort herhaling (maar dan natuurlijk met andere kaartjes) van wat ik in de derde periode (jan-feb) heb gedaan. De kinderen beschrijven om de beurt een plaatje (dat de anderen niet zien) zonder het juiste woord te noemen. De anderen ‘raden’ wat het voorwerp op het kaartje is.
 • Tekenen met een opdracht: bijvoorbeeld een dier, je lievelingseten
 • Tijd: de laatste sessie over avond/nacht en de bijbehorende activiteiten; gewerkt met hele uren op een klok; ook knippen en plakken. Aan het einde van de les hun eigen ‘verhaaltje’ over het dagdeel vertellen.
 • Herhalingssessie over vormen, kleuren, verschillen, overeenkomsten, tegenstellingen
 • Cijfers en tellen
 • Lichaamsdelen
 • Seizoenen: de zomer; aan de hand van plaatjes gewerkt over wat er wel of niet bij de zomer hoort – en waarom!

Wat heb ik geleerd:

 • Er is veel blijven hangen van de sessies die we eerder dit schooljaar hebben gedaan. Als iets aan bod komt wat we al hebben gedaan, reageren de kinderen in eerste instantie met iets van ‘... dat weten we al..., dat hebben we al gedaan...’ Als ik dan nieuwe elementen toevoeg, zijn ze toch weer geboeid.
 • De meeste kinderen kennen al veel lichaamsdelen.
 • De kinderen houden me scherp, ik kan niet op de automatische piloot en dat is heel goed!

Wat vonden de kinderen ervan:

 • Herhaling is pas leuk als er ook iets aan wordt toegevoegd!
 • Alleen laten zien wat ze al weten is niet voldoende.
[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
zomer-verslag5