Fantasiedieren

Het doel van dit spel is om dat wat op het eerste gezicht onmogelijk lijkt samen te brengen. Met deze techniek kun je door een onwaarschijnlijke situatie aan te bieden, de creativiteit van de kinderen stimuleren.

Aanpak
Het/ieder kind pakt twee kaarten: één van de stapel ‘hoofden’ en één van de stapel ‘lichamen’. Laat de twee delen aan elkaar leggen. Vervolgens stel je het kind een aantal vragen (zie Voorbeeld). Daarna vraag je het kind een naam voor het dier te bedenken.

Leerdoelen
Met dit spel kun je verbanden (laten) leggen tussen twee variabelen – het hoofd en het lichaam – en de kenmerken die je over de afzonderlijke dieren weet combineren en projecteren op dit nieuwe dier. Door het combineren van soms zeer uiteenlopende kenmerken kunnen de kinderen tot nieuwe karakteristieken komen die ontstaan door de verbinding van de twee delen. Ook kun je praten over de eigenschappen van de afzonderlijke dieren – om ze beter te leren kennen.

animalimaginaire

Voorbeeld
De spelleider vraagt: wat eet dit dier? Hiermee nodig je het kind uit te bedenken welk voedsel het dier zou kunnen eten en wat hij nodig heeft om te overleven.
Waar leeft hij? Het is een dier met vleugels, misschien leeft hij in de bomen? Maar waar leeft een muis? En waar leeft een sprinkhaan? Met behulp van deze informatie kunnen de kinderen bedenken waar dit hybride dier leeft.
Wat doet hij? Het is een beweeglijk dier, zoals de muis, die heel snel van richting verandert bij het rennen... Net als bij de vorige vraag kan de spelleider dingen voorbereiden om informatie overzichtelijk te maken: gemeenschappelijke eigenschappen, verschillen etc.

Conclusie
Door een hoofd en een lichaam van een dier samen te voegen tot een nieuw fantasiedier geef je een kind een krachtige stimulans om creatief te zijn. De samenvoeging van de twee delen leidt zo tot reflectie op de verschillen tussen dieren.

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
animalimag