Letterwijs

Letters zijn overal en oefenen op (zeer) jonge kinderen vaak een grote aantrekkingskracht uit. Het is dan ook heel leuk om al vanaf de vroege kleuterleeftijd met letters te spelen. Het helpt kinderen al snel om letters in hun omgeving te herkennen en te kunnen benoemen. Er zijn allerlei manieren om met letters te werken. Hieronder beschrijf ik er een paar.

Varianten
1. Je kunt alle letters met de ‘goede’ kant naar boven leggen en de kinderen om de beurt letters laten kiezen. Ze kunnen dan beginnen met de letters die ze makkelijk vinden, ook de andere letters komen vanzelf aan bod.

2. Je kunt alle kaartjes ondersteboven leggen en de kinderen (om de beurt) een kaartje laten pakken. Het kaartje wordt omgedraaid, het kind zegt de letter en dan mag – bijvoorbeeld – een woord of naam met die letter worden bedacht.

3. Je kunt de letters verdelen over de kinderen en dan ieder kind om de beurt een van ‘zijn’ letters laten benoemen en een woord met die letter zeggen.

Afhankelijk van het niveau of de ontwikkeling van het kind kun je ook andere dingen – zoals dieren of eten – met een specifieke letter laten noemen. Soms vinden de kinderen die ‘niet aan de beurt’ zijn het leuk om nog iets toe te voegen. De kinderen dagen elkaar vaak vanzelf uit! Het is niet de bedoeling om kinderen te leren een alfabet te leggen, alhoewel dit natuurlijk wel mag als het kind dat wil.

Leerdoel
Het doel van dit spelen met letters is de kinderen op een speelse manier vertrouwd te maken met letters.

letters

Voorbeeld
Als een kind de letter m heeft, zegt hij ‘m’ en dan als naam bijvoorbeeld Maartje, en als woord mond, muis, etc.

Conclusie
Dit heel eenvoudige spel leert kinderen de letters te gebruiken op een heel speelse manier. Ze zijn – afhankelijk van de gekozen spelvorm – geheel vrij in de richting waarin ze een woord willen kiezen. Door andere eisen te stellen – noem een dier met de letter die je kiest/trekt – kun je het spel aanpassen aan het niveau van de kinderen.

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
letterwijs