De tijd vliegt

Tijd is een begrip dat voor jonge kinderen nog niet erg concreet is. Ze leren vrij snel de dagen van de week en begrippen als ochtend, middag, avond, alleen het betekent nog niet echt iets voor ze. Ik heb besloten met het onderwerp Tijd allereerst te gaan ‘spelen’ vanuit de ‘dag’: ochtend – middag – avond/nacht. Avond en nacht heb ik samengenomen omdat er voor kinderen in deze periode niet veel activiteiten zijn.

Aanpak
Ik gebruik in de inleiding een eenvoudige zelfgemaakte klok; de wijzers van de klok kunnen draaien en in elke gewenste positie worden gezet. Ik werk met alleen de hele uren en laat de kinderen ook met de klok ‘spelen’. Daarna praten we uitgebreid over wat je zoal op een dag doet. Voor de uitwerking gebruik ik gekleurde papieren strips, plaatjes van klokken met de hele uren en plaatjes van mogelijke activiteiten voor de dagdelen. Ik laat kort een voorbeeld zien dat ik zelf heb gemaakt en laat elk kind dan een eigen versie van een dagdeel maken: hun eigen ‘verhaaltje’ van een (doordeweekse) ochtend, een middag op school of een vrije middag, een avond en nacht; ik doe dit in verschillende sessies.

Leerdoel
Het doel van dit spel is kinderen al pratend en al ‘doende’ op een speelse manier vertrouwd te maken met het begrip dag en de onderdelen daarvan: de klok, uren, ochtend, middag, avond, nacht. Daarnaast wil ik ze hiermee bewust maken van het ‘doorlopende’ aspect van een dag: wanneer een dag voorbij is begint alles weer opnieuw…

Voorbeeld
timegame-vb

Ik gebruik bij het ‘praten’ vragen als: waar begint de dag mee, hoe laat sta je op, hoe laat moet je op school zijn, wat doe je op school, na schooltijd, etc. Hierboven staat een voorbeeld van hoe een kind zijn ‘middag’ heeft gemaakt.

Conclusie
Dit is geen eenvoudig recht-toe-recht-aan spel; het bevat heel veel verschillende mogelijkheden en aspecten: werken met de klok, de uren tellen, wat hoort bij middag, knippen plakken, een verhaaltje uitbeelden, etc. De tijd vliegt, in alle opzichten!

[Vorige]  [Volgende]  [Terug]
timegame